Ofte er årsagen til manglende udvikling, i et team, skjult i kulturen og kan være vanskelig at se for dem, som befinder sig i orkanens øje.

Er du leder og er frustreret over manglende udvikling i dit team?  Du oplever, trods dine mange forsøg på at organisere og tydeliggøre opgaver og ansvar, at kulturen, fagligheden og kvaliteten fortsat ikke har rykket sig derhen, du ønsker. Ønsket om en kultur præget af teamwork, ansvarsbevidsthed og kvalitet synes næsten at være uopnåelig. Trods din ihærdige indsats har dit team været ramt af både opsigelser og afskedigelser, hvilket har skabt massive rekrutteringsudfordringer samt uro i driften. Afmagten er langsomt tiltagende, og du kan mærke at det påvirker dig negativt. Det forstærkes yderligere af kollegaer eller chefens øget bevågenhed og spørgsmål til dig i organisation.

Hos os kan din udviklingsproces begynde. Du vil blive introdukseret til 6 spor, som til sammen vil skabe resultater for dig og dit team.

  • Vi arbejder bl.a. med ledelsesperspektivet, der undersøger hvorvidt din lederstil og deraf forventninger stemmer overens med dit teams interne dynamikker.
  • Vi retter også fokus på, hvorledes du kan skabe den nødvendige erkendelse og ansvarsbevidsthed i dit team.
  • Elementer, som bl.a. er afgørende for at skabe den high performance kultur, som du brændende ønsker dig.
  • Andre elementer vil bringe dig en oplevelse af retning og klarhed i din ledelsesrolle samt over de processer, du med fordel vil kunne igangsætte. Og skabe klarhed over din rolle og dit ansvar på vejen frem mod målet.

Som konsulenter har vi mødt og arbejdet med mere end 500 teams og deres ledere, og derigennem erfaret overstående erfaringer, men også indsamlet viden om hvorledes ledelsen helt konkret og målrettet kan arbejde med at opnå den kultur, du ønsker dig.