Why:
Min passion

– at inspirere og hjælpe medarbejdere og ledere til at skabe de kvalitetsrelationer der gør, at de sammen kan skabe de arbejdsfællesskaber der gør dem i stand til at skabe en verden hvor alle, uanset forudsætninger, oplever tryghed, værdi og et stærkt tilhørsforhold.

Jeg tror på, at relationer og deres kvalitet er grundlaget for alle menneskers eksistens og livskvalitet. En stor del af vores private eller arbejdsmæssige mistrivsel kan henføres til en oplevelse af ubalance i relationerne.

Jeg tror på, at alle menneskers og gruppers handlinger har en god grund, uanset hvor destruktivt det end kan se ud. Er samspillet optimalt, kan omgivelserne og individet sammen søge indsigt i bevæggrundene, og på den baggrund finde frem til holdbare løsninger.

Bliver individet ikke set, hørt eller taget alvorligt, vil det påvirke individets oplevelse af tilhørsforhold, tryghed og tillid, som er fundamentalt for trivsel.

Gennem mit virke har jeg mødt mange forskellige mennesker, som foruden at opleve personlige udfordringer, også opleves som værende udfordrende for omgivelserne. Det er mennesker med handicap, psykiatriske lidelser, dømte for personfarlig kriminalitet, grænseoverskridende seksualitet, misbrug eller lign.

I mit arbejde med organisationer bliver jeg ofte kontaktet, da en eller flere personer enten mistrives, eller der er tale om splittelse i arbejdsgruppen, som har konsekvenser for opgaveløsningen i organisationen.

Uanset om individet har en adfærd, som for omgivelserne opleves som meningsløs, destruktiv eller farlig, så er det min overbevisning, at der altid er en mening bag adfærden. At personen, bevidst eller ubevidst, gør det vedkommende gør af en eller anden grund.

Det betyder ikke, at den konkrete adfærd er acceptabel. Der skal derfor arbejdes på at finde en løsning. Mit udgangspunkt vil dog altid være, at vi skal forstå individet og drivkraften bag adfærden. I den forståelse findes nye muligheder og alternative løsninger. Omvendt, hvis vi ikke forstår individet, vil vores løsningsforslag være præget af gæt, og chancen for succes dermed overladt til tilfældigheder.

Forståelse er i sig selv ikke tilstrækkeligt. Chancen for succes i og omkring personlig udvikling er forankret i kvalitetsrelationer, da udvikling er hårdt arbejde. At individet ved at der er opbakning, støtte, hjælp og tryghed gør al udvikling lettere og chancen for succes langt større.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google